Onze acties

De Kinderateliers van Le Pivot

De Kinderateliers willen het kind in de schijnwerpers zetten door middel van zijn creativiteit en uitdrukkingsvermogen (verbaal, fysiek, sensitief, creatief), en verwelkomen het kind in een ruimte waar het zich kan ontplooien door middel van workshops. Tijdens deze ontmoetingen ontdekken de kinderen artistieke technieken die hen in staat stellen zich uit te drukken, zich in staat te voelen mooie dingen te realiseren en trots te zijn op hun prestaties. Deze trots delen ze tijdens de tentoonstelling die elk jaar in mei wordt georganiseerd en voor iedereen open staat. Deze artistieke en creatieve benadering geeft hen de mogelijkheid om zichzelf in vraag te stellen en hun blik op wat hen omringt, de wereld, de buurt en de maatschappij, te veranderen.

De creatieve ateliers voor kinderen van 3 tot 12 jaar zijn erkend en gesubsidieerd door zowel het Centrum voor Expressie en Creativiteit ( CEC ) als door de Franstalige Gemeenschap.

Elk jaar kiezen we een thema waarvan we denken dat het geschikt is om de nieuwsgierigheid van de kinderen te prikkelen. Dat wordt nog extra gestimuleerd door de artistieke competenties van en de interactie met onze animatoren, door uitstappen en ontmoetingen met professionelen uit de artistieke wereld. 

Voor ons is het belangrijk om ook de familie in dit proces te betrekken. Daarom bezoeken we de ouders bij hen thuis of nodigen hen uit bij Le Pivot om over het kind te praten, maar ook om hen de creaties van hun kind te tonen.

Dit project wordt gerealiseerd met de steun van het Fonds Paul, Suzanne, Renée Lippens, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, voor het jaar 2019-2020.

Zomerkamp

Dit kamp staat open voor alle kinderen die gedurende het jaar hebben deelgenomen aan de creatieve ateliers van Le Pivot. Het kamp vindt plaats buiten de stad Brussel, duurt 10 dagen en is de afsluiting van het jaar. Het doel van deze kampen is de nieuwsgierigheid van de kinderen opwekken, hun creativiteit stimuleren, hun eigenwaarde verhogen, maar ook in groep leren leven en verantwoordelijkheid opnemen. Het is op deze uitzonderlijke momenten dat er een band gesmeed wordt, herinneringen voor later geschapen worden, en dat de kinderen zich kunnen onderdompelen in een andere wereld en zich kunnen uitleven in een bepaald thema via de creatieve ateliers.

De kinderen worden volgens hun leeftijd verdeeld over drie kampen. Elk kamp heeft een fictief thema om de verbeelding te stimuleren. Het thema moet geschikt zijn voor alle kinderen uit de groep en hen toelaten om een eigen bijdrage te leveren. Het zorgt voor een dagindeling en geeft zin aan de activiteiten. De kinderen worden omkaderd door een groep animatoren, allen vrijwilligers, en dit onder de eindverantwoordelijkheid van een medewerker van onze v.z.w. .

De kampen bieden de ouders de mogelijkheid om hun kinderen te verwennen met een vakantie, vaak de enige vakantie die ze genieten buiten de stad Brussel. De kampen gaan meestal door op het platteland, in nauw contact met de natuur. 

De krant DEBOUT

In deze trimestriële uitgave getuigen mensen over hun dagelijkse strijd tegen uitsluiting en delen ze hun succesverhalen. De redactie van het krantje bestaat volledig uit mensen die leven in kansarmoede, bijgestaan door 2 animatoren. In 2019, na 17 jaar bestaan, heeft de hele ploeg zich gebogen over de inhoud en de vorm van de krant. De krant geeft de armsten onder ons het woord en is voor hen een middel om na te denken over onze maatschappij, en de band met hun eigen leven.

De krant is erkend door de Franstalige Gemeenschap als project van permanente vorming. 

Met de steun van 4S Fonds

Zaterdagen van de Band (Samedis du Lien)

Deze wekelijkse ontmoetingen laten de volwassenen toe om mekaar te ontmoeten, een band te smeden, ervaringen uit te wisselen over thema’s gebonden aan kansarmoede. Het is ook een moment waarop ze zich verzamelen rond een bepaald project, zoals de organisatie van een rommelmarkt, uitwisseling van kennis, creatieve ateliers, maar ook het bevragen van de samenleving door middel van permanente educatieve activiteiten. 

Het burgerproject « Morgen » (« Demain ») 

De wereld ondergaat vele veranderingen en transities, waaronder de ecologische transitie gekoppeld aan grotere sociale rechtvaardigheid. Een groep mensen uit de wereld van de armoede komt samen om na te denken hoe ze hun dagelijks gedrag kunnen aanpassen en zo bijdragen aan de opbouw van een duurzame wereld. Het is van essentieel belang dat de armsten niet worden uitgesloten van deze overgang. Het is een burgeractie voor volwassenen die tot doel heeft lokaal te handelen, hun dagelijks gedrag heruit te vinden, zichzelf in vraag te stellen, zich te positioneren en een rechtvaardiger plaats in de samenleving op te eisen.

Culturele uitstappen

Als partner van « Artikel 27 » zijn we ons bewust dat personen die uitsluiting ervaren dikwijls niet alleen naar culturele activiteiten durven te gaan of er gewoonweg weinig of niets van weten.

We bieden begeleiding aan tijdens uitstapjes die door de groep worden uitgekozen (theater, circus, bioscoop, museum, tentoonstellingen). Het doel is om cultuur voor iedereen toegankelijker te maken.

Familiaal Werk

Op vraag van de families, of op voorstel van Le Pivot, wordt een specifieke begeleiding opgezet om het gezinsproject te ondersteunen, om de sterke punten van de ouders te weerspiegelen, in het bijzonder door creatieve workshops in het gezin, door samenwerking met de ouders bij de voorbereiding van de ontmoetingen met actoren zoals scholen, instellingen, en andere. Om de toegang van de gezinnen tot justitie en alle sociale instellingen mogelijk te maken, treedt Le Pivot op als tussenschakel. 

Ontmoetingen met de gezinnen 

De animatoren bezoeken de families thuis om, in hun leefomgeving, deel te zijn van hun dagelijks leven en een band te creëren, samen een weg te gaan en bewust te zijn van hun realiteiten.

Onze bijzonderheid is dat we niet door een overheidsinstantie worden gemandateerd. Onze ontmoetingen met de families hebben als doel om een luisterend oor en een welwillende aanwezigheid te bieden. 

Ontmoetingen met de wijk

Dit project laat de personen toe om een plaats te vinden in het weefsel van de wijk, en om via gemeenschappelijke projecten een band te scheppen met de bewoners en het verenigingsleven: de optocht van carnaval, de Zinnekeparade, het wijkfeest La Ducasse, het artiestenparcours van Etterbeek.

De creaties van de kinderen en volwassenen zijn zichtbaar aanwezig in de wijk. Zo zijn ze tentoongesteld in de vitrine van het huis van Le Pivot, en laat Le Pivot ook sporen na in de wijk door verscheidene werken « in-situ ».