Onze acties

De Kinderateliers van Le Pivot

De Kinderateliers willen elk kind in de schijnwerpers zetten door zijn creativiteit en uitdrukkingsvermogen (verbaal, fysiek, sensitief, creatief) tot uiting te laten komen. We zorgen voor een warm onthaal tijdens workshops waar elk kind kan openbloeien Tijdens deze ontmoetingen ontdekken de kinderen artistieke technieken die hen in staat stellen zich uit te drukken, zich in staat te voelen mooie dingen te realiseren en trots te zijn op hun prestaties. Deze trots delen ze tijdens de tentoonstelling die elk jaar in mei wordt georganiseerd en voor iedereen open staat. Deze artistieke en creatieve benadering geeft hen de mogelijkheid om zichzelf in vraag te stellen en hun blik op wat hen omringt, de wereld, de buurt en de maatschappij, te veranderen.

Elk jaar kiezen we een thema waarvan we denken dat het geschikt is om de nieuwsgierigheid van de kinderen te prikkelen. Dat wordt nog extra gestimuleerd door de artistieke competenties van en de interactie met onze animatoren, door uitstappen en ontmoetingen met professionelen uit de artistieke wereld. 

Voor ons is het belangrijk om ook de familie in dit proces te betrekken. Daarom bezoeken we de ouders bij hen thuis of nodigen hen uit bij Le Pivot om over het kind te praten, maar ook om hen de creaties van hun kind te tonen.

Deze Kinderateliers van 3 tot 12 jaar zijn erkend en gesubsidieerd door Fédération Wallonie-Bruxelles als CEC (Centrum voor Expressie en Creativiteit). 

Dit project wordt gerealiseerd met de steun van Candriam – « Helping those who help » in 2020 en Fonds Lokumo in 2021.

Zomerkampen

Dit kamp staat open voor alle kinderen die gedurende het jaar hebben deelgenomen aan de creatieve ateliers van Le Pivot. Het kamp vindt plaats buiten de stad Brussel, duurt 10 dagen en is de afsluiting van het jaar. Het doel van deze kampen is de nieuwsgierigheid van de kinderen opwekken, hun creativiteit stimuleren, hun eigenwaarde verhogen, maar ook in groep leren leven en verantwoordelijkheid opnemen. Het is op deze uitzonderlijke momenten dat er een band gesmeed wordt, herinneringen voor later geschapen worden, en dat de kinderen zich kunnen onderdompelen in een andere wereld en zich kunnen uitleven in een bepaald thema via de creatieve ateliers.

De kinderen worden volgens hun leeftijd verdeeld over drie kampen. Elk kamp heeft een fictief thema om de verbeelding te stimuleren. Het thema moet geschikt zijn voor alle kinderen uit de groep en hen toelaten om een eigen bijdrage te leveren. Het zorgt voor een dagindeling en geeft zin aan de activiteiten. De kinderen worden omkaderd door een groep animatoren, allen vrijwilligers, en dit onder de eindverantwoordelijkheid van een medewerker van onze v.z.w. .

De kampen bieden de ouders de mogelijkheid om hun kinderen te verwennen met een vakantie, vaak de enige vakantie die ze genieten buiten de stad Brussel. De kampen gaan meestal door op het platteland, in nauw contact met de natuur. 

Zomerkampen 2021 worden gerealiseerd met de steun van Fondation Paul Monin et Madeleine Van Haverbeke.

Samen op Zaterdag

Deze wekelijkse ontmoetingen laten de volwassenen toe om mekaar te ontmoeten, een band te smeden, ervaringen uit te wisselen over thema’s gebonden aan kansarmoede. Het is ook een moment waarop ze zich verzamelen rond een bepaald project, zoals de organisatie van een rommelmarkt, uitwisseling van kennis, creatieve ateliers, maar ook het bevragen van de samenleving door middel van permanente educatieve activiteiten. 

Krant DEBOUT

Deze wekelijkse ontmoetingen laten de volwassenen toe om mekaar te ontmoeten, een band te smeden, ervaringen uit te wisselen over thema’s gebonden aan kansarmoede. Het is ook een moment waarop ze zich verzamelen rond een bepaald project, zoals de organisatie van een rommelmarkt, uitwisseling van kennis, creatieve ateliers, maar ook het bevragen van de samenleving door middel van permanente educatieve activiteiten.

Deze actie is erkend en gesubsidieerd door Fédération Wallonie-Bruxelles als project van Permanente Vorming.

Burgerproject « Morgen »  

De wereld ondergaat vele veranderingen en transities, waaronder de ecologische transitie gekoppeld aan grotere sociale rechtvaardigheid. Een groep mensen uit de wereld van de armoede komt samen om na te denken hoe ze hun dagelijks gedrag kunnen aanpassen en zo bijdragen aan de opbouw van een duurzame wereld. Het is van essentieel belang dat de armsten niet worden uitgesloten van deze overgang. Het is een burgeractie voor volwassenen die ertoe strekt lokaal handelen te stimuleren, onze dagelijkse gewoontes heruit te vinden, zichzelf in vraag te stellen en zich te ontwikkelen tot een actieve, inclusieve deelnemer aan de omvorming van onze maatschappij naar een meer duurzame wereld en een rechtvaardiger plaats in de samenleving op te eisen.

Deze actie is erkend en gesubsidieerd door Fédération Wallonie-Bruxelles als project van Permanente Vorming.

Culturele Uitstappen

Als partner van Artikel 27 zijn we ons bewust dat personen die uitsluiting ervaren dikwijls niet alleen naar culturele activiteiten durven te gaan of er gewoonweg weinig of niets van weten.

We bieden begeleiding aan tijdens uitstapjes die door de groep worden uitgekozen (theater, bioscoop, museum, tentoonstellingen). Het doel is om cultuur voor iedereen toegankelijker te maken.

Familiaal Werk

Op vraag van de familiesof op voorstel van Le Pivot, wordt een specifieke begeleiding opgezet om het gezinsproject te ondersteunen, om de sterke punten van elkouder te belichten , in het bijzonder door creatieve workshops in het gezin, door samenwerking met de ouders bij de voorbereiding van de ontmoetingen met actoren zoals scholen, instellingen, en andere. Om de toegang van de gezinnen tot justitie en alle sociale instellingen mogelijk te maken, fungeert Le Pivot als tussenschakel. Onze bijzonderheid is dat we niet door een overheidsinstantie worden gemandateerd.

Gezinsontmoetingen 

De animatoren bezoeken gezinnen, in hun eigen leefomgeving. Op die manier creëren we een band, geven we ons rekenschap van hun realiteit en bieden we hen een luisterend oor en een welwillende aanwezigheid.

Wijksontmoetingen

Dit project laat de personen toe om een plaats te vinden in het weefsel van de wijk, en om via gemeenschappelijke projecten een band te scheppen met de bewoners en het verenigingsleven: de optocht van Carnaval, de Zinnekeparade, het wijkfeest La Ducasse, het Artiestenparcours van Etterbeek, Le Front Rendre Rendre Visible l’invisible en andere eenmalige evenementen. We willen bespreken om meningen en het uiterlijk te veranderen.

De creaties van de kinderen en volwassenen zijn zichtbaar aanwezig in de wijk. Zo zijn ze tentoongesteld in de vitrine van het huis van Le Pivot, en laat Le Pivot ook sporen na in de wijk door verscheidene werken in-situ.