Onze acties

Kinderateliers van 3 tot 12 jaar

De Kinderateliers willen elk kind in de schijnwerpers zetten door zijn creativiteit en uitdrukkingsvermogen (verbaal, fysiek, sensitief, creatief) tot uiting te laten komen. We zorgen voor een warm onthaal tijdens workshops waar elk kind kan openbloeien Tijdens deze ontmoetingen ontdekken de kinderen artistieke technieken die hen in staat stellen zich uit te drukken, zich in staat te voelen mooie dingen te realiseren en trots te zijn op hun prestaties. Deze trots delen ze tijdens de tentoonstelling die elk jaar in mei wordt georganiseerd en voor iedereen open staat. Deze artistieke en creatieve benadering geeft hen de mogelijkheid om zichzelf in vraag te stellen en hun blik op wat hen omringt, de wereld, de buurt en de maatschappij, te veranderen.

Elk jaar kiezen we een thema waarvan we denken dat het geschikt is om de nieuwsgierigheid van de kinderen te prikkelen. Dat wordt nog extra gestimuleerd door de artistieke competenties van en de interactie met onze animatoren, door uitstappen en ontmoetingen met professionelen uit de artistieke wereld. 

Voor ons is het belangrijk om ook de familie in dit proces te betrekken. Daarom bezoeken we de ouders bij hen thuis of nodigen hen uit bij Le Pivot om over het kind te praten, maar ook om hen de creaties van hun kind te tonen.

Deze Kinderateliers zijn erkend en gesubsidieerd door Fédération Wallonie-Bruxelles als CEC (Centrum voor Expressie en Creativiteit). 

Tienergroep

NIEUW !!!!
Gedurende meer dan 20 jaar was er bij gebrek aan menselijke middelen geen afzonderlijke Tienergroep meer in de Pivot. Bij gebrek aan beter werden ze daardoor gedwongen om deel te nemen aan onze activiteiten gericht op volwassenen. Nochtans verdienen deze jongeren op een kantelmoment in hun bestaan onze bijzondere aandacht.
In oktober 2020 stelde een team van vijf vrijwilligers voor om opnieuw een actie op maat voor tieners op te zetten. Dit jaar hebben we onze zinnen gezet op het duurzaam voortbestaan van deze groep door een werknemer aan te werven om het team te versterken. De jongeren in de Tienergroep zijn tussen 12 en 18 jaar oud.

Zomerkampen

Deze kampen staan open voor alle kinderen die gedurende het jaar hebben deelgenomen aan de creatieve ateliers van Le Pivot. De zomerkampen vinden plaats buiten de stad Brussel, duren tussen 7 en10 dagen en zijn de afsluiting van het jaar. Het doel van deze kampen is de nieuwsgierigheid van de kinderen opwekken, hun creativiteit stimuleren, hun eigenwaarde verhogen, maar ook in groep leren leven en verantwoordelijkheid opnemen. Het is op deze uitzonderlijke momenten dat er een band gesmeed wordt, herinneringen voor later geschapen worden, en dat de kinderen zich kunnen onderdompelen in een andere wereld en zich kunnen uitleven in een bepaald thema via de creatieve ateliers.

De kinderen worden volgens hun leeftijd verdeeld over drie kampen. Elk kamp heeft een fictief thema om de verbeelding te stimuleren. Het thema moet geschikt zijn voor alle kinderen uit de groep en hen toelaten om een eigen bijdrage te leveren. Het zorgt voor een dagindeling en geeft zin aan de activiteiten. De kinderen worden omkaderd door een groep animatoren, allen vrijwilligers, en dit onder de eindverantwoordelijkheid van een medewerker van onze v.z.w. .

De kampen bieden de ouders de mogelijkheid om hun kinderen te verwennen met een vakantie, vaak de enige vakantie die ze genieten buiten de stad Brussel. De kampen gaan meestal door op het platteland, in nauw contact met de natuur. 

NIEUW : na meer dan 20 jaar wordt er in de lentevakantie van 2023 een tienerkamp georganiseerd!

Zomerkampen 2022 worden gerealiseerd met de steun van Talitha Koum.

Samen op Zaterdag

Deze wekelijkse ontmoetingen laten de volwassenen toe om mekaar te ontmoeten, een band te smeden, ervaringen uit te wisselen over thema’s gebonden aan kansarmoede. Het is ook een moment waarop ze zich verzamelen rond een bepaald project, zoals de organisatie van een rommelmarkt, uitwisseling van kennis, creatieve ateliers, maar ook het bevragen van de samenleving door middel van permanente educatieve activiteiten. 

Krant DEBOUT

Deze wekelijkse ontmoetingen laten de volwassenen toe om mekaar te ontmoeten, een band te smeden, ervaringen uit te wisselen over thema’s gebonden aan kansarmoede. Het is ook een moment waarop ze zich verzamelen rond een bepaald project, zoals de organisatie van een rommelmarkt, uitwisseling van kennis, creatieve ateliers, maar ook het bevragen van de samenleving door middel van permanente educatieve activiteiten.

Deze actie is erkend en gesubsidieerd door Fédération Wallonie-Bruxelles als project van Permanente Vorming.

Burgerprojects  

Het is een burgeractie voor volwassenen die ertoe strekt lokaal handelen te stimuleren, onze dagelijkse gewoontes heruit te vinden, zichzelf in vraag te stellen en zich te ontwikkelen tot een actieve, inclusieve deelnemer aan de omvorming van onze maatschappij naar een meer duurzame wereld en een rechtvaardiger plaats in de samenleving op te eisen.

Dit project laat de personen toe om een plaats te vinden in het weefsel van de wijk, en om via gemeenschappelijke projecten een band te scheppen met de bewoners en het verenigingsleven: de optocht van Carnaval, de Zinnekeparade, het wijkfeest La Ducasse, het Artiestenparcours van Etterbeek, Le Front Rendre Rendre Visible l’invisible en andere eenmalige evenementen. We willen bespreken om meningen en het uiterlijk te veranderen.

De creaties van de kinderen en volwassenen zijn zichtbaar aanwezig in de wijk. Zo zijn ze tentoongesteld in de vitrine van het huis van Le Pivot, en laat Le Pivot ook sporen na in de wijk door verscheidene werken in-situ.

Deze actie is erkend en gesubsidieerd door Fédération Wallonie-Bruxelles als project van Permanente Vorming.

Culturele Uitstappen

Als partner van Artikel 27 zijn we ons bewust dat personen die uitsluiting ervaren dikwijls niet alleen naar culturele activiteiten durven te gaan of er gewoonweg weinig of niets van weten.

We bieden begeleiding aan tijdens uitstapjes die door de groep worden uitgekozen (theater, bioscoop, museum, tentoonstellingen). Het doel is om cultuur voor iedereen toegankelijker te maken.

Familiaal Werk

Op vraag van de familiesof op voorstel van Le Pivot, wordt een specifieke begeleiding opgezet om het gezinsproject te ondersteunen, om de sterke punten van elkouder te belichten , in het bijzonder door creatieve workshops in het gezin, door samenwerking met de ouders bij de voorbereiding van de ontmoetingen met actoren zoals scholen, instellingen, en andere. Om de toegang van de gezinnen tot justitie en alle sociale instellingen mogelijk te maken, fungeert Le Pivot als tussenschakel. Onze bijzonderheid is dat we niet door een overheidsinstantie worden gemandateerd.

Gezinsontmoetingen 

De animatoren bezoeken gezinnen, in hun eigen leefomgeving. Op die manier creëren we een band, geven we ons rekenschap van hun realiteit en bieden we hen een luisterend oor en een welwillende aanwezigheid.