S inds 1971 werkt Le Pivot met personen en families die leven in condities van extreme materiële,
sociale en culturele armoede. Le Pivot is een vereniging die zich tot doel stelt gemeenschapsontwikkeling te realiseren in de wijken van Etterbeek en Elsene.

Dit project wil personen en families verenigen om zo te trachten de vicieuze cirkel van armoede, waarin ze vaak al generaties lang opgesloten zitten en waar ze zo moeilijk uit geraken, te doorbreken. Deze families leven in schaamte en ondervinden een vorm van uitsluiting in hun eigen land. Deze mannen, vrouwen en kinderen hebben een reële behoefte om hun waardigheid weer op te bouwen, hun plaats in de maatschappij te vinden en actoren van verandering te worden.

Le Pivot is een vereniging voor gemeenschapsontwikkeling die door het
Ministerie van de Franse Gemeenschap is erkend als Centrum voor Expressie en Creativiteit (CEC).

Le Pivot is ook erkend door de Franse Gemeenschap als instelling voor permanente vorming voor volwassenen. De Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) steunt eveneens de acties van de vereniging.
Le Pivot is lid van de Federatie Froidure en van Incidence, de Federatie van Amateur Creativiteit en Kunst.


Dank aan het Ministerie van de Franse Gemeenschap, COCOF, COCOM, het 4S Fonds en de Federatie Froidure voor hun steun. Veel dank ook aan al onze weldoeners en aan alle vrijwilligers voor hun waardevolle steun!