S inds 1971 werkt Le Pivot met personen en families die leven in condities van extreme materiële,
sociale en culturele armoede. Le Pivot is een vereniging die zich tot doel stelt gemeenschapsontwikkeling te realiseren in de wijken van Etterbeek en Elsene.

Dit project wil personen en families verenigen om zo te trachten de vicieuze cirkel van armoede, waarin ze vaak al generaties lang opgesloten zitten en waar ze zo moeilijk uit geraken, te doorbreken. Deze families leven in schaamte en ondervinden een vorm van uitsluiting in hun eigen land. Deze mannen, vrouwen en kinderen hebben een reële behoefte om hun waardigheid weer op te bouwen, hun plaats in de maatschappij te vinden en actoren van verandering te worden.

Le Pivot is erkend door Fédération Wallonie-Bruxelles als Centrum voor Expressie en Creativiteit (CEC) en als projectvan Permanente Vorming voor volwassenen.

Le Pivot is lid van de Federatie Froidure, van Incidence, de Federatie van Creativiteit en Amateurkunsten en van FESEFA.


DANK aan Fédération Wallonie-Bruxelles, COCOF, COCOM, het 4S Fonds en de Federatie Froidure voor hun steun.

DANK ook aan al onze weldoeners, mecenassen, stichtingen en sponsoren en aan alle vrijwilligers voor hun waardevolle steun!