Indien U Le Pivot
wil steunen:

Indien U ons financieel wil steunen, nodigen we U uit om een gift of een permanente opdracht over te maken op het rekeningnummer van het Permanent Fonds Froidure met enkel en alleen volgende mededeling :  « steun aan Le Pivot ».
Vanaf een gift van 40€ zal U genieten van een fiscaal aftrekbaar attest.
IBAN: BE74 0000 2004 0907 / BIC: BPOTBEB1
U kan ook een legaat opstellen ten voordele van Le Pivot.


U kan ook een legaat opstellen ten voordele van Le Pivot. Aarzel niet U in te schrijven voor ons jaarlijks concert en/of sponsor te worden die avond door een publicitaire insertie in het programmaboekje (ongeveer 350 aanwezige personen).
Wij zijn constant op zoek naar recuperatiemateriaal… Denk aan ons indien U zich wilt ontdoen van papierblokken, verf en verfborstels, stoffen of andere mooie materialen. Wij kunnen deze dingen een tweede adem bezorgen. 
Indien U tijd of energie wil besteden aan Le Pivot, weet dan dat we elke week op zaterdag werken met vrijwilligers om de creatieve ateliers, zowel van kinderen als van volwassenen, te omkaderen. En gedurende de twee eerste weken van juli, kunnen vrijwilligers deelnemen aan het zomerkamp van de kinderen. Gelieve ons te contacteren indien U hieraan wil meewerken per telefoon ((0471/64.68.79) of per mail (lepivot@lepivot.be ).

We danken U van harte voor uw steun!